Foto: Lars Björksell

Nya möjligheter i Solberga kyrka

Ombyggnaden har skapat nya möjligheter och nu provar vi oss fram. Större plats i koret för körer, musiker, drama och barnsamlingar. Vi kan ha kyrkkaffe i kyrkan, rum för barnsamlingar och liknande i samband med gudstjänster.

En historia av ombyggnation

Solberga kyrka är om- och tillbyggd flera gånger sedan den byggdes i slutet av 1100-talet. Detta syns i kyrkorummet och ombyggnaden 2019 ger sitt bidrag för framtiden. 1924 byggdes en korsarm i norr eftersom det fanns ett stort behov av fler sittplatser i kyrkan. Det är den korsarmen som nu byggts om till några mindre rum och pentry. Ovanpå de nya rummen finns ett förråd och en läktare som gör att antalet sittplatser inte minskat så mycket, vilket var viktigt för kyrkorådet.

En väl genomtänkt process

Den senaste processen påbörjades för ca 15 år sedan. Många förslag har passerat ritbordet. Behoven har bland annat varit förråd, toaletter inne i kyrkan, förbättrad brandsäkerhet och tillgänglighet, rum för mindre barnsamlingar under gudstjänsten och en säker trappa mellan orgelläktare och kyrkorum. Pastoratets arbetsgrupp, med viss kompetens inom byggnadsteknik, har haft en stor betydelse. De kom med idén om att bygga om korsarmen med läktare, förråd och flexibla rum.

Förbättringar som gjorts

  • Idag finns alltså i korsarmen en undervåning med pentry, tre rum varav två avdelade med skjutvägg samt ny toalett.
  • På övervåningen en ny läktare och förråd.
  • Våningarna förbinds med trappa och hiss.
  • Sakristian har blivit större och fått ny toalett.
  • I koret är två bänkrader borttagna och altarringen har vidgats och jämnats.
    Orgelläktaren har fått ny trappa ner i kyrkorummet och under läktaren finns en ny tillgänglighetsanpassad toalett.
  • Förbättringar har gjorts avseende ljud, projektor och duk samt nytt kontroll- och mixerbord under orgelläktaren.

Resultat

Ombyggnaden har skapat nya möjligheter och nu provar vi oss fram. Större plats i koret för körer, musiker, drama, barnsamlingar med mera. Vi kan ha kyrkkaffe i kyrkan, rum för barnsamlingar och liknande i samband med gudstjänster. Kyrkorummet är säkrare med bättre utrymningsvägar och bättre tillgänglighet.