Foto: Lars Björksell

Gustavi domkyrka blir mer tillgänglig

Kyrkan behövde bli tillgänglig för rörelsehindrade besökare, och verksamheten behövde andra typer av ytor, som t ex plats för utställningar, arbetsrum, ”rum i rummet” för veckomässor och ett utrymme för barn. Nu finns det gott om utrymme för verksamheten, kyrkorummet är vackert och behagligt att arbeta i.

Kyrkan och dess historia

Gustavi domkyrka invigdes år 1815, och är den tredje domkyrkan på samma plats. Båda de tidigare brann ner, den första 1721 och den andra 1802.

Arkitekt för den nya kyrkan var Carl Wilhelm Carlberg, son till arkitekten som ritade förra Gustavi domkyrka. Arbetet med färdigställandet gick långsamt, både på grund av ekonomi och konflikter om utformning och tillstånd. Dessutom är marken sank och lerig.

Området runt domkyrkan var länge begravningsplats. Det uppskattas att omkring 20 000 personer begravts här. Efter branden 1802 flyttades stadens begravningsplats till Stampen, och domkyrkoplan blev först torg, sedan park.

Första större inre renoveringen sker 1865, sedan renoveras kyrkans inre med inledning 1904, 1956, 1983-85 och 2014-15.

Lokalerna blir ljusare och mer tillgängliga

Det fanns flera anledningar till renoveringen 2014-2015. Kyrkan upplevdes som mycket mörk och var sliten, och utrymmena som fanns var undermåliga (såväl sakristia som till exempel toaletter). Domkyrkan var inte tillgänglig för rörelsehindrade besökare, och verksamheten behövde andra typer av ytor, som till exempel plats för utställningar, arbetsrum, ”rum i rummet” för veckomässor, ett utrymme för barn osv. Dessutom skulle kyrkan fira 200 år, en renovering lagom till jubileet skulle vara bra.

Kyrkan målades vit med gråmarmorerade kolonner, och ljusgrå bänkar. Textilierna och altaruppsatsens sockel är blå. Ett nytt, flyttbart altare, dopfunt och ambo tillverkades i ljuspigmenterad ask och mässing.

I den norra korsarmen skapades Maria Magdalena-kapellet för mindre gudstjänster. I den södra, med ljusbärare, sattes en glasvägg in, så att det rummet ska kunna hållas öppet även när resten av kyrkan är stängd. I den ena halvan av det kapell som bildades skapades en så kallad ”Barnens katedral” för att barnen skulle ha en plats där de kan leka kyrka. I den andra halvan finns en ljusvägg.

Vapenhuset förlängdes och det sattes in hiss och trappor. Det som tidigare varit ett mindre kapell blev en ny rymlig och funktionell sakristia, och på andra sidan vapenhuset inhyses numera församlingsexpeditionen/bokningscentralen.

Två andaktsplatser skapades också i kyrkan. I taket sattes spotlights uppe i absiden, samt stora ljuskronor.

Ett vackert kyrkorum ger bättre arbetsmiljö

Personalen är i stort sett nöjd med förändringarna. Det finns gott om utrymme för verksamheten, kyrkorummet är vackert och behagligt att arbeta i. Sakristian är riktigt bra. Det var från början bekymmer med dörrar och lås, samt med belysningen, men det är i stort sett löst. Förutom det är förändringarna positiva.