Foto: Lars Björksell

Gemenskapsyta i Årstad kyrka

I korsarmen har en gemenskapsyta skapats. Mattor dämpar ljudet, bord och stolar har köpts in och ett pentry installerats i sakristian. Numera stannar fler kvar på kyrkkaffe efter gudstjänsten!

Kyrkans historia och ombyggnad

Den gamla kyrkan i Årstad, där Per Hörbergs altarmålning ansågs vara den främsta prydnaden, revs och den nya kyrkan uppfördes och invigdes 1890.

Det gjordes ett omfattande restaureringsarbete i Årstad kyrka 1959, på grund av fukt och flagnande puts, och kyrkan fick då den interiör som finns idag. Läktaren i södra skeppet och de fasta bänkarna i kätten togs bort. Orgelläktaren utökades, toaletter installerades och på golvet lades rött tegel. Per Hörbergs altartavla kom åter på plats framme i koret efter att först legat hoprullad på vinden och sedan varit provisoriskt upphängd på södra sidan i kyrkans kor.

Gudstjänster i korsarmen?

Tanken var inte vid renoveringen 1959 att det skulle bli en gemenskapsyta i korsarmen, den idén kom upp senare. Några gånger hölls gudstjänst i korsarmen, när kyrkobesökarna var få, men akustiken gjorde att det ekade i rummet vilket störde mycket, så det upplägget upphörde snart.

 Mattor och bord gör att fler stannar

Senare kom förslaget upp om att lägga mattor i korsarmen som dämpade ljudet, bord och stolar köptes in och ett pentry installerades i sakristian. Därmed kunde kyrkkaffet serveras i kyrkan och fler stannade då kvar efter gudstjänsten för en stunds gemenskap.