Foto: Lars Björksell

Efterlängtade utrymmen i Hjärtums kyrka

Idag är de nya utrymmena mycket uppskattade i församlingen, och fler samlas till kyrkkaffet efter gudstjänsten. Även söndagsskola kan bedrivas. Utrymmet har också i begränsad utsträckning använts för bland annat samtalsgrupper

Kyrkans historia

Hjärtums kyrka är en landsortskyrka mitt i byn med troliga rötter i 1200-talet. Den har genom åren både byggts om och förlängts i omgångar, vilket skapat en oproportionerligt långsmal kyrka. 1900 uppfördes också tornet. Senast renoverades kyrkan 1962.

Därefter har betydande fukt- och mögelproblem uppstått, varför en mer omfattande renovering blev nödvändig. I samband med det valde pastoratet att såväl anpassa kyrkan för tidens behov och bruk samtidigt som mer flexibla lösningar skapades för framtiden.

Efterlängtade nya utrymmen

Sedan flera år har det varje söndag serverats kyrkkaffe i kyrkan efter gudstjänsten, men utrymmena för det har varit mycket dåliga. Likaså har lämpliga utrymmen för söndagsskola saknats i kyrkan. Att skapa ändamålsenliga utrymmen för båda dessa syften var därför mycket efterlängtat – samtidigt som möjlighet att nyttja kyrkobyggnaden till fler av församlingens samlingar än gudstjänsten därigenom möjliggjordes.

Många insatser har tillsammans skapat ändamålsenliga utrymmen

Med hjälp av arkitektfirman Arkitekttriangeln och Brunbergs bygg, båda baserade i Trollhättan, förlängdes därför läktaren så att kyrkorummet fick mer normala proportioner, samtidigt som bland annat ett samlingsrum med ett pentry kunde skapas under läktaren. Pentryt rymmer såväl spisplattor, diskmaskin och vask som förvaringsutrymmen. Pentryt är också placerat i väster så att det inte kommer i blickfånget då man kommer till gudstjänst.

Utrymmet har sedan möblerats med runda bord och tillhörande stolar, användbara för såväl kyrkkaffe som söndagsskola, samtliga möjliga att flytta undan vid behov. Väggutrymme mot nyinrättad sakristia och handikapptoalett används dels till affischering och dels för hyllor som tjänar som bokbord – allt väl synligt från sittplatserna.

Väggen in mot kyrkorummet består, förutom i bärande delar, av öppningsbara dörrar i glas och metall. På så sätt förmedlas en känsla av såväl avgränsning som rymd, samtidigt som utrymmet kan möbleras med stolar i rader de gånger kyrkans bänkar inte räcker till – vilket normalt är fallet åtminstone vid den julens musikgudstjänst ”Vi sjunger in julen”:

Då orgeln finns kvar på läktaren krävs alltjämt bärande pelare i rummet för att konstruktionen ska kunna bäras upp. Det har påverkat hur utrymmet kunnat möbleras, men det har kunnat hanteras. Antikvariska hänsyn har behövt beaktas avseende läktarbarriärens utformning, då äldre svängd barriär nu flyttats fram men bibehållit sin form.

Förändringarna uppskattas

Idag är utrymmet mycket uppskattat i församlingen, och före pandemin samlades alltfler till kyrkkaffet efter gudstjänsten. Även söndagsskola har kunnat bedrivas. Utrymmet har också i begränsad utsträckning använts för bland annat samtalsgrupper. På sikt bedöms utrymmet kunna nyttjas alltmer för olika samlingar och konsekvenserna bedöms därför ha blivit och bli de avsedda.