Foto: Lars Björksell

Café och sovplatser i S:t Johannes

Halva kyrkan ser ut som en helt vanlig kyrka. I andra halvan och på läktarna finns café samt mötes- och arbetsrum. Här bedrivs diakoni, stöd, enskilda samtal, gruppverksamhet och här finns mötesplatser.

Kyrkan och dess historia

S:t Johanneskyrkan, som då låg utanför Göteborgs stadsgräns, invigdes 1866. Domprost Peter Wieselgren fick pengar till en fond för kyrkans uppförande. Kyrkan skulle vara en kyrka för de kyrklösa med fria bänkar så att både fattiga och rika kunde sitta tillsammans och höra Guds ord. Så småningom blev den sjömanskyrka och sedermera övertalig och skulle säljas.

1996 fick Göteborgs kyrkliga Stadsmission hyra kyrkan och köpte den 2018/19. För att kunna bedriva diakonalverksamhet byggdes kyrkan om för att passa behoven.

Ändringar som gjorts

Halva kyrkan ser ut som en vanlig kyrka och i andra halvan och på läktarna finns cafe/restaurang, mötes- och arbetsrum. Här bedrivs diakonal verksamhet, möjlighet till stöd, enskilda samtal, gruppverksamhet med en öppen mötesplats i café/restaurang-delen. Det finns även möjlighet att sova i bänkarna under dagtid. Gudstjänst hålls två gånger i veckan och ett tjugotal 12-stegsmöten hålls varje vecka.