Foto: Lars Björksell

Bevara och bygga gemenskap i Lycke kyrka

Vi fick en trevlig lokal och träffpunkt där vi kan träffas och knyta nya bekantskaper. Vi erbjuder olika aktiviteter och på så vis bevarar och bygger vi den kyrkliga verksamheten. Kyrkan utnyttjas på ett bättre sätt.

Beskrivning av kyrkans historia

Kyrkan byggdes 1827. Kyrkan har invändigt genomgått stora förändringar sedan den byggdes. Bland annat har altaret flyttats så kyrkorummet har bytt riktning. Altartavlan är från 1960 då det gjordes en stor renovering och altaret flyttades fram eftersom man byggde en sakristia bakom.

Anledning till ombyggnation

Vi saknade närhet till församlingshemmet och ville skapa en församlingsdel i direkt anslutning till kyrkan. Vårt församlingshem blev ombyggd till förskola. Vi hade ett litet pentry i kyrkan men var i behov av ett större kök med plats för diskmaskin, kylskåp etc. för att underlätta vid kyrkkaffe och mindre tillställningar och få ett rum att samlas i. Vi behövde få bättre tillgänglighet för rörelsehindrade med bland annat en handikapptoalett.

Resultat

Vi fick en trevlig lokal och träffpunkt där vi kan träffas och knyta nya bekantskaper. Vi erbjuder olika aktiviteter och på så vis bevarar och bygger vi den kyrkliga verksamheten. Kyrkan utnyttjas på ett bättre sätt. Kyrkkaffe serveras efter varje söndagsgudstjänst och de flesta stannar kvar och deltar. Det blir en mycket trevlig samvaro.

Antikvarisk hänsyn

Det fanns inte många saker att ta hänsyn till. Vi fick nej på att ta bort pelare i församlingsdelen för att underlätta möblering. Det berodde på att det var tolv till antalet och symboliserade de tolv apostlarna. Detta visade sig inte stämma eftersom två var ditsatta vid renoveringen som gjordes 1960 då läktaren förlängdes. Då godkändes att vi tog bort två stycken, men mer gick inte på grund av den tunga orgeln som finns på läktaren.

Förändringarnas verksamhetsmässiga konsekvenser

Vi har förlagt fler aktiviteter i Lycke församling. Många besökare uttrycker sin tacksamhet över denna fina kyrka; man känner sig så välkommen. Vår öppningsbara mellanvägg gör det möjligt att göra kyrkorummet större vid behov.

Vi kan ha församlingsrådsmöten i församlingsdelen och ha närhet till kyrkorummet när beslut tas som berör den. När man går in i kyrkan går man genom församlingssalen och kan prata några ord med varandra utan att störa de som redan satt sig i kyrkbänken. Det blir lättare att få kontakt med nya besökare.