Akvarell
Foto: Tomas Pettersson

Göteborgs stift går på djupet i utbildningsserie om gudstjänst

Vi säger att gudstjänsten är vårt centrum, då måste vi samtala om det och bli medvetna om varför vi gör som vi gör. I och med den här utbildningen kan hela arbetslaget kring gudstjänsten få med sig verktyg, höra samma saker och stärka den samlade kompetensen.

Teologisk fortbildning sedan 2012

År 2012 startade Göteborg stift en fortbildning som skulle fördjupa den teologiska kunskapen och reflektionen på kyrkans identitet, både utifrån ett pastoralt och akademiskt perspektiv. Denna kallades På Djupet och var en utbildningsserie där de fyra kyrkliga profilyrkena, präst, diakon, församlingsmusiker och församlingspedagog, skulle ges möjlighet till teologisk fördjupning utifrån identitet, bekännelse, tro och lära. Utvärderingarna från kurserna visade att det var ett uppskattat upplägg. Så föddes tankarna att göra en utbildningsserie för hela arbetslaget. Tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter från församlingar och pastorat har arbetsgruppen jobbat vidare med konceptet och tagit fram ett program för På Djupet – gudstjänst.

– Tidigare har denna utbildning inneburit fördjupning kring olika ämnen varje gång. Men under 2021-2022 ägnar vi oss helt åt gudstjänsten, med olika perspektiv vid varje tillfälle, berättar Ulrika Melin-Lasson, stiftsmusiker, som arbetat med utbildningen sedan 2018.

– Hela arbetslaget kring gudstjänst har nu möjlighet att gå utbildningen tillsammans. Det är ett bra tillfälle att få en skjuts i gudstjänstarbetet och samlas kring teologisk reflektion, fortsätter Cecilia Nyholm, stiftsadjunkt som är med i arbetet med utbildningen för första gången.

2021-2022 års upplägg

Upplägget under nästa läsårs utbildning följer ungefär samma struktur som tidigare. Medverkar gör flera olika föreläsare som behandlar ämnen som tillsammans ska skapa helhet. Margareta Brandby-Cöster, präst och teologie doktor, Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap och Charlotte Frycklund, nätpräst, Martin Modéus, biskop i Linköpings stift, Johan-Magnus Sjöberg, kördirigent och tonsättare, och Kristina Nilsen-Jerneck, präst och skribent, Ulrica Fritzson, stiftsteolog i Skara stift som länge arbetat som fängelsepräst, samt Sören Dalevi​, biskop i Karlstads stift och Marcus-Gunnar Pettersson, illustratör.

Inspiration till samtal om gudstjänst

På djupet – gudstjänst vänder sig till anställda och ideella medarbetare som arbetar med gudstjänst och vill vara ett stöd i fortsatt gemensam reflektion. Förhoppningen är att den här utbildningen ska inspirera församlingarna till att samtala kring gudstjänsten.

–  Den här utbildningsserien kan också med fördel användas för att stärka arbetet med församlingsinstruktioner och lokalförsörjningsplaner, flikar Ylva in. 

– Det ska bli roligt att dra igång den här satsningen, säger Ulrika. Och vi hoppas och tror att det ligger bra i tiden när många församlingar kanske vill satsa på nystart efter mer än ett år med coronasäkra digitala gudstjänster.

Text Kristine Ålöv