Foto: Magnus Aronson/Ikon

Vigseln - längtan efter ett liv i kärleksfull gemenskap

Försommaren brukar vara bröllopens tid. Äktenskapet har länge varit samhällets grundläggande gemenskapsform, men det är inte längre lika givet. Många lever ihop utan att vara gifta. Så varför låta viga sig?

Vigsel – ett steg tillsammans

Livsstilscoacher brukar säga att man skall uttala sina drömmar. På liknande sätt gör det skillnad att offentligen och inför varandra uttala ambitionen att i kärlek vilja dela glädje och sorg i livslång trohet. Vigseln är en av livets stora högtider, en av glädje – men också med löfte om gemensamt ansvar för det vi som tagit detta steg. I den kyrkliga vigseln nedkallar prästen dessutom Guds välsignelse över det ingångna äktenskapet. Gud är kärlek, och Gud vill kärlek.

Vigseln är ingen garanti för att relationen håller, ambitionen som uttalas till trots. Skilsmässorna är många. Så är det att vara människa; det blir inte alltid som vi önskar. Men vigseln står där som en påminnelse om vad vi alla innerst inne längtar efter; ett liv i kärleksfull gemenskap. Låt oss aldrig tappa den drömmen, det hoppet, den ambitionen!

Frank Lorentzon, stiftsteolog