Foto: Kristin Lidell

Coronaviruset och Svenska kyrkans verksamhet

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. I nuläget innebär det att församlingarna fortsätter med många av sina verksamheter och med att fira gudstjänst men anpassningar sker.

Kyrkan är öppen så långt det är möjligt

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet. Samtidigt följer vi noga Folkhälsomyndighetens anvisningar.

FORTSATT GEMENSKAP KRING NATTVARDEN

Svenska kyrkans biskopar har gått ut med råd till prästerna i sina stift. En generell rekommendation är att nattvarden delas ut genom att brödet doppas i vinet och att handhälsning undviks. En möjlighet som också lyfts fram är att ta emot enbart brödet. Men även den som av olika skäl väljer att sitta kvar i bänken eller tar emot personlig välsignelse under nattvardsfirandet är en del av gemenskapen.
Om du känner dig osäker kan du alltid fråga någon av de tjänstgörande till råds.  

VI STÄLLER IN STORA ARRANGEMANG

Planerade arrangemang med fler än 500 deltagare kommer att ställas in, med hänvisning till regeringens beslut. Även andra arrangemang och aktiviteter kan påverkas. Sök mer information hos din lokala församling.

Känner du oro är du välkommen till din församling. Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta vår chatt på nätet.

Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden. Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa. Vi ber för alla som arbetar i vården. I nödens tid, låt våra handlingar var en del av svaret på våra böner.

Bön av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift

Biskop Susannes brev till kyrkoherdarna

Med anledning av coronaviruset har biskop Susanne löpande skrivit till kyrkoherdarna i stiftet. Breven är daterade från mars 2020.

En kvinnlig präst i ljusblå kavaj sitter i en soffa och pratar i telefon.

Jourhavande präst på 112

Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.