Foto: Henrik Frykberg

Community Organizer – strategier för förändringsarbete i en ny tid

Hur kan vi tillsammans med andra organisationer ta oss an gemensamma utmaningar och problem i det lokalsamhälle som församlingen är en del av? Utbildningen är till för dig anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare som redan har försökt förändra i stort och smått, och som vill ha fler verktyg för detta arbete. Deltid distans 12 veckor med tre fysiska träffar i Göteborg: 12–13 oktober, 9-10 november, 19–20 december.

Metodiken Community Organizing har framgångsrikt använts av församlingar och andra civilsamhällesorganisationer och ofta i interreligiösa sammanhang i USA och UK i många decennier. Sedan fyra år finns en satsning på metodiken från Göteborgs stift.

Utbildningen är framtagen av Digidem Lab och Nätverkstan i samarbete med Rädda Barnen, Folkets Hus och Parker, The Swedish Archive for Queer Moving Images, Amnesty, Page 28, Svenska kyrkan, Föreningen Navet i Bergsjön och Frihamnsdagarna och baseras på utmaningar de möter i sitt dagliga arbete och de behov av samverkan och kunskap de ser. Utbildningen ger kunskaper kring ramverket för Community Organizing, dess teorier och begreppssystem, samt hur metoderna kan stärka medlemsstyrda verksamheters arbete. Du får med dig kunskap och praktisk övning i metoder för hållbar organisering och långsiktigt strategiskt arbete i civilsamhället. Kursen genomför Nätverkstan tillsammans med Digidem Lab som är experter inom Community Organizing. 

30 YH-poäng Deltid distans 12 veckor med tre fysiska träffar i Göteborg: 12–13 oktober, 9-10 november, 19–20 december. Kostnadsfri, går att kombinera med heltidsarbete, men är också CSN-berättigad. Start 1 oktober 2023, avslut 22 december 2023.
Sök här senast den 20 september 2023