Hjälpdokument budget

Nationell nivå publicerar årligen budgetförutsättningar. Det finns även hjälpdokument framtagna, både på nationell nivå och Göteborgs stift, för att underlätta och tydliggöra budgetarbetet.

De allmänna förutsättningar som nationell nivå publicerar är giltiga för alla församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan. På Göteborgs stiftskansli har vi dessutom tagit fram en checklista som stöd till det lokala budgetarbetet.  

Budgetförutsättningar och mallar från nationell nivå

I början av året publiceras information om allmänna förutsättningar inför budgetarbetet på Svenska kyrkans intranät (nationell nivå). Förutom allmän information innehåller dokumentet klara och tydliga beskrivningar över hur de olika momenten som ingår i budgetarbetet ska utföras. Läs aktuell information under Budgetförutsättningar.

Kyrklig ekonomi på nationell nivå har även tagit fram ett antal hjälpdokument för att underlätta budgetarbetet som till exempel:

  • Avgiftssimulering
  • Budgetmall begravningsverksamheten
  • Mall för beräkning av gemensam administration övriga verksamheter
  • Mall för förhandlingsprotokoll MBL

Läs mer under hjälpdokument till budgetarbetet. 

Checklista från Göteborgs stiftskansli

Som en del av vårt arbete med att tydliggöra VAD, VEM, NÄR och HUR inom servicebyråtjänst ekonomi har vi tagit fram checklistor för lokalt ekonomiarbete. För budgetprocessen finns en specifik checklista framtagen, tänkt som ett stöd i budgetarbetet oavsett om Controller finns lokalt eller på stiftskansliet. Våra checklistor finns under Dokument Ekonomi.

Grunden till rutinerna är GAS Ekonomi (Gemensamt Administrativt Stöd) som är ett av de prioriterade områdena för samverkan i Svenska kyrkan, men våra checklistor kan användas även för församlingar/pastorat som inte är anslutna till GAS.

Verktyg för verksamhetsstyrning

Inom Göteborgs stift har det även tagits fram ett arbetssätt och en verktygslåda för att arbeta med verksamhetsstyrning på församlingens villkor. Syftet är att skapa en röd tråd från församlingsinstruktion till verksamhetsplaner, budget och ända till kontering och uppföljning. Modellen kallas ”Verktyg för verksamhetsstyrning” och är helt frivilligt att använda. Läs mer om Verktyg för verksamhetsstyrning i Göteborgs stift.