Foto: GettyImages

Budget, verksamhetsstyrning och målkapital, del 1

I rollen som förtroendevald i kyrkoråd och fullmäktige ingår ett ekonomiskt ansvar och för att kunna ta beslut kring ekonomi behövs en grundförståelse för vad ekonomi är och innebär. Tor 15 sep och tis 4 okt 2022 18.00, Digitalt

Under dessa tillfällen ger vi en introduktion till ekonomi som verktyg för en god kyrklig verksamhet och en god styrning. Denna del av ekonomifortbildningen för förtroendevalda har fokus på ekonomisk styrning och på stiftets rekommenderade arbetssätt för verksamhetsstyrning. Vi pratar om ekonomins roll i styrningen av verksamheten och går igenom begrepp och frågor kopplade till budget, verksamhetsstyrning och målkapital.

Det finns två utbildningstillfällen att välja på. Det är samma innehåll bägge gångerna.

Målgrupp: Kyrkoråd (inklusive kyrkoherdar) och kyrkofullmäktige

Kostnadsfritt

Tor 15 september 2022 18.00-20.00, Digitalt
Anmäl dig här senast den 6 september 2022

Tis 4 oktober 2022 18.00-20.00, Digitalt
Anmäl dig här senast den 26 september 2022