Börja arbeta strukturerat med inköp

Stiftskansliet har tagit fram underlag i form av inspelade föreläsningar (powerpoint) och en folder. Efter att ni tagit del av dem har ni en bra grund att stå på inför ett mer strategiskt arbete med inköp.

Att börja arbeta med inköp (ppt-fil) är en vägledning och inspiration för att kunna göra medvetna och affärsmässigt hållbara inköp och samtidigt värna om Guds skapelse. Du får även veta vad du kan få hjälp och stöd med från stiftet och nationell nivå.

Inköpspolicy och riktlinjer för Svenska kyrkan (ppt-fil), lär du dig mer om riktlinjer, inköpspolicy och samverkan. 

I foldern Mer hållbara inköp (pdf) får du tips på hur du kan jobba mer effektivt, smart och hållbart. 

Ännu mer matnyttigt material finns på Samverkande inköp​ (nationell nivå).