Bokslut, årsredovisning och intern kontroll, del 2

I rollen som förtroendevald i kyrkoråd och fullmäktige ingår ett ekonomiskt ansvar och för att kunna ta beslut kring ekonomi behövs en grundförståelse för vad ekonomi är och innebär. Tis 15 nov och tor 1 dec 2022 18.00, Digitalt

Under dessa tillfällen ger vi en introduktion till ekonomi som verktyg för en god kyrklig verksamhet och en god styrning. Denna del har fokus på frågor kopplade till församlingen som ekonomisk enhet, vilka krav som ställs utifrån inomkyrkliga och civilrättsliga regelverk samt begrepp och frågor kring bokslut och årsredovisning. Vi pratar också om intern kontroll, vad det innebär i praktiken och vad som ingår i församlingens/pastoratets ansvar.

Det finns två utbildningstillfällen att välja på, se nedan. Det är samma innehåll bägge gångerna.

Målgrupp: Kyrkoråd (inklusive kyrkoherdar) och kyrkofullmäktige

Kostnadsfritt

Tis 15 november 2022 18.00-20.00, Digitalt
Anmäl dig här senast den 7 november 2022

Tor 1 december 2022 18.00-20.00, Digitalt
Anmäl dig här senast den 22 november 2022