Bli synlig för människor

Alla som representerar församlingen och möter människor fysiskt och digitalt är alltid den viktigaste kontakten.

Det gäller alla personalgrupper, förtroendevalda och ideellt engagerade. Att ha en namnskylt, logotypen på arbetskläderna eller präst/diakonskjorta gör det lättare för människor att förstå att de möter någon från kyrkan.

Goda möten hjälper människor att utveckla sin relation till kyrkan på olika sätt. Vid till exempel ett dop kan mötet med kyrkan leda till att faddrar, syskon eller släktingar hittar ett sammanhang i församlingen där de själva vill delta. Varje möte kan leda till ett nytt.

Det personliga mötet är den effektivaste kommunikationen vi har och därför är det viktigt att vid större mötestillfällen planera kommunikationen på ett sätt som gör att du tar tillvara tillfället på ett så bra sätt som möjligt. Både före, under och efter mötet.

På intranätet finns även två filmer om kommunikativa möten. Dels är det en intervju med Anders Lennartsson och dels en kort föreläsning om att få människor att känna att de hittat rätt. internwww.svenskakyrkan.se/kommunikation/kommunikation-som-mission/block-3