En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Biskopsbrev om nattvarden

I biskopsbrevet Fira nattvard kan du läsa om teologiska, ekumeniska och historiska perspektiv på nattvarden. Du får också svar på vanliga, praktiska frågor som till exempel vem som får dela ut nattvard eller vad man ska göra av bröd och vin som blir över efter mässan.

Brevet vänder sig till Svenska kyrkans församlingar och präster. Prästerna har nattvardsfirandet som ett särskilt uppdrag, därför är brevet särskilt riktat till dem.
Men det är hela församlingens gudstjänst, så därför är det viktigt att alla som firar nattvard eller skulle vilja delta i gemenskapen kring nattvardsbordet får något att reflektera över.

Svenska kyrkan satsar på lärande och undervisning och både dop och nattvard ger uttryck för det som är centralt i kristen tro: berättelsen om hur Gud älskar världen och mänskligheten. Att lyfta fram dopet och nattvarden är en självklar del av lärandet om kristen tro.

Biskopsbrevet om nattvarden är en fortsättning på biskopsbrevet om dopet från 2011.

Här kan du läsa mer och även ladda ned eller beställa biskopsbrevet.