Biskopens prästdag 2022

Biskop Susanne inbjuder stiftets präster till en gemensam dag för fortbildning, uppmuntran, utmaning och hopp. Temat för dagen är ”Tro för nästa generation”, vilket kommer att belysas ur olika synvinklar under dagen. Mån 5 sep 2022 09.00, Göteborg.

Dagen, som inleds med mässa, innehåller en gemensam föreläsning på förmiddagen samt ett valbart seminarium och ett musikprogram på eftermiddagen, för att sedan avslutas av biskop Susanne.

Förmiddagens föreläsning, ”Tro för den värld som kommer”, hålls av Patrik Hagman, teolog från Åbo som för närvarande är verksam vid Linköpings stift. Under eftermiddagen finns tre spår att välja mellan, spår som tolkar temat ur olika synvinklar:

  • Karin Rubenson (präst verksam vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys) tar fokus på barnens roll i kyrkan.
  • Mikael Winninge (översättningsdirektor vid Bibelsällskapet) kommer att presentera arbetet med nyöversättningen av NT, som skall vara klart 2026.
  • Fredrik Ivarsson (präst och författare) presenterar en ekologisk teologi för hopp och motstånd utifrån sin senaste bok Med alla levande varelser (skriven ihop med Annika Spalde).

500kr
Lunch och fika ingår

Mån 5 september 2022 09.00-16.00, Domkyrkan i Göteborg
Anmäl dig här senast den 14 augusti 2022 

PROGRAM

08.30       Registrering i Domkyrkan

09.00       Mässa ledd av biskopen

09.30       Kaffe

10.00       Inledning följt av fördrag av Patrik Hagman: ”Tro för den värld som kommer”. Därefter bikupor samt respons till Patrik från Margareta Josefsson, präst i Landvetter.

12.00       Lunch på Golden Days.

13.30       Valbart spår i olika lokaler nära Domkyrkan:

Karin Rubenson – ”Barn i kyrkan: vanliga gudstjänstfirare eller eskatologiska symboler?”

Mikael Winninge från Bibelsällskapet ”På väg mot ett nytt NT – 45 år efter NT81.

Fredrik Ivarsson – ”Med alla levande varelser. En biblisk, ekologisk och hoppfull teologi för en hotfull framtid.”

15.00       Fika i Domkyrkan

15:15       Musikprogram

15.45       Biskopens avslutning

16.00       Slut