Foto: Kristin Lindell

Texter och föredrag

Här finns ett urval av texter, predikningar och artiklar som biskop Susanne Rappmann skrivit själv eller tillsammans med andra.