Bilder

När du väljer bilder för att kommunicera Svenska kyrkans budskap, bör du tänka på vad bilden ska tydliggöra samtidigt som du tar hänsyn till manualens bildspråk. Här följer en sammanfattning av vår bildpolicy.

Mångfald

Alla ska kunna känna sig välkomna till Svenska kyrkan oavsett geografisk eller kulturell bakgrund, kön, ålder, hudfärg, klädstil, eventuellt funktionshinder eller sexuell läggning. Det ska synas även i våra bilder, men det får inte kännas konstruerat eller schablonmässigt.

Etik

Våra bilder sätter människan i fokus och de ska fotograferas och publiceras med respekt. Det betyder bland annat att vi undviker att smygfotografera människor eller att skildra människor som offer. Personer som är igenkänningsbara på våra bilder ska ha godkänt fotografering och användning. När det gäller barn på bild ska vårdnadshavare ge samtycke. Företags namn eller logotyp bör inte ha en framträdande plats i våra bilder.

Dataskyddsförordningen GDPR

I maj 2018 fick EU en ny lag som ska stärka hantering och insyn av personuppgifter. En bild som visar en person är också en personuppgift och måste hanteras varsamt och med respekt för personen. Alla personer som syns på bild hos Svenska kyrkan ska ha gett sitt uttryckliga samtycke till det. Bilder i Ikon uppfyller kraven på GDPR. Om du fotograferar själv eller anlitar en fotograf, kan du använda den färdiga samtyckesblankett som finns att ladda ner från intranätet.

Bildstil och ljus

Svenska kyrkans bilder ger en känsla av liv. Vi eftersträvar ett naturligt ljus i våra bilder. Ibland måste fotografen använda blixt, men det artificiella ljuset bör inte vara det dominerande. Färgskalan är naturlig och bilderna får inte kännas påtagligt bildbehandlade. Undvik överdriven kontrast och färgmättnad.

Blicken in i kameran eller inte?

I ett ”vanligt porträtt” är det ofta fint att personen tittar in i kameran. Om du vill gestalta en pågående aktivitet eller ett samtal är det ofta bättre att låta personen ägna sig åt aktiviteten i stället för att titta in i kameran.​

Fokusera på det väsentliga

Vad är viktigt i bilden? Försök få fram det väsentliga och undvik det som distraherar. Vad som är väsentligt beror naturligtvis på vad du vill gestalta. Ibland kan det vara bra att ta några steg närmare motivet eller beskära bilden efteråt om du inte kan gå närmare.

Beskärning

Bilder får beskäras för att passa en layout eller för att framhäva huvudmotivet bättre. Grundregeln är att du inte får beskära bilden så mycket att den visar något annat än ursprunget eller kan missuppfattas.