Bilden central för kommunikationen

Bildspråket är det en viktig byggsten i din kommunikation som hjälper människor att uppfatta kyrkan på ett sätt som gör att man vill ta del av kommunikationen.

Det bildspråk församlingen använder sätter till stor del bilden av hur församlingen uppfattas i sin kommunikation. Även bilder ni inte använder visar en ståndpunkt. Visar bilderna mest stillastående föremål eller visar de på aktivitet, är bilderna lätta att uppfatta som lokala eller mer generella, finns olika åldersgrupper och kön representerade, eller är det likriktat? Några ledord för kyrkans bilder är närvaro, öppenhet, hopp, andlighet, gemenskap, mångfald, aktivitet och trovärdighet.

För att uppfattas som relevant för människor behöver ni också ha ett bildspråk som passar den ålder eller livssituation mottagarna befinner dig i och den information de söker. Unga människor attraheras av bilder med liv och rörelse medan medelålders personer söker bekräftelse på trygghet.

Underlätta användningen av bilder med Ikon

Ikon är Svenska kyrkans egen bildbank som är integrerad med webb, mallverktyget för affischer och verktyget för digitala nyhetsbrev. Genom att skapa en egen mapp för församlingens bilder i Ikon kan ni enkelt samla era egna bilder tillsammans med de nationella. Enkelt och utan kostnad!​​

Trygg användning av bilder

Användningsvillkor för Ikon handlar både om att följa lagar och att visa respekt för personen på bilden. Varje person som undertecknat ett samtycke att finnas med på bild har fått möjlighet att ange i vilket sammanhang bilden får användas. Kontrollera det under rubriken Ändamål. Om en person exempelvis angett Barn och unga som ändamål får du inte använd bilden för att beskriva en begravning.​

Varje gång en bild på en person ska visas i större omfattning eller storlek ska personen tillfrågas. Det kan gälla affischer på stan, bussreklam eller en stor bild i en dagstidning.

TIPS

  • Alla kan ta bilder
  • Vardagsspråket i bild får kyrkan att uppfattas levande och genuin
  • Bildbanken Ikon är ett bra sätt att dela och använda bilder i församlingen

Länkar