Foto: GettyImages

Ekonomi

En del av Svenska kyrkans medlemmars årliga avgift till Svenska kyrkan går till stiften och utgör basen för stiftens ekonomi. Göteborgs stift förvaltar även ett antal stiftelser och årligen utdelas medel ur dessa. Det finns också vissa bidrag som är riktade speciellt till dig som är verksam inom Svenska kyrkan.

Årsredovisning, bidrag och stiftelser

En del av Svenska kyrkans medlemmars årliga avgift till Svenska kyrkan går till stiften och utgör basen för stiftens ekonomi.

Hur mycket du som medlem betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst, dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften är ca en procent av din beskattningsbara inkomst.

Läs senaste årsredovisningarna från Göteborgs stift:

Fakturering

Följande gäller fakturor ställda till Göteborgs stift och till Prästlönetillgångarna.

Bidrag till organisationer

Göteborgs stift kan bevilja bidrag till verksamheter och organisationer som kan utgöra ett komplement till stiftsorganisationens ordinarie verksamhet.

Stiftelser - Fonder

Göteborgs stift förvaltar några stiftelser och årligen utdelas medel ur dessa. Ansökan om understöd kan göras från: