Bibelstudier för präster

Du som präst inbjuds att delta i bibelstudier över kommande söndags evangelietext. Efter en kort inledning resonerar vi tillsammans om såväl grundtexten som vad den har att säga oss idag. Tis 6 sep, tis 4 okt, tis 1 nov, tis 6 dec 2022 14.00, digitalt

Varje predikant vet av erfarenhet att det finns ständigt nya infallsvinklar och djup att upptäcka i bibelns predikotexter. Trots det kan det ofta vara svårt att inför kommande söndag se annat än sådant en redan predikat över många gånger. Då kan ett bibelstudium ihop med andra präster vara en god idé!

Bibelstudierna sker digitalt, och inleds med ett eller två kortare inspel. Det ena hermeneutiskt orienterat, det andra utgår från grundtexten i originalspråk. Därefter ägnas tiden åt ett gemensamt resonerande och utforskande av texten såväl som vad den har att säga oss idag.

Frank Lorentzon (präst och disputerad filosof) håller i samtalen samt i de hermeneutiska inledningarna. Vem som håller i den språkligt orienterade inledningen kommer att växla.

Kostnadsfritt

Tis 6 september 2022 14.00–15.30 Digitalt på Teams.
Klicka här för att ansluta till mötet

Tis 4 oktober 2022 14.00–15.30, Digitalt på Teams.
Klicka här för att ansluta till mötet

Tis 1 november 2022 14.00–15.30, Digitalt på Teams.
Klicka här för att ansluta till mötet

Tis 6 december 2022 14.00–15.30, Digitalt på Teams.
Klicka här för att ansluta till mötet

 

Ingen föranmälan; du är med de gånger du vill och kan.