Sociala medier

Göteborgs stift är aktiva på sociala medier såsom LinkedIn, Facebook och Instagram och är personuppgiftsansvarig för behandlingar som görs på våra sidor. Här kan du läsa om hur och varför vi hanterar dina personuppgifter i sociala medier och om varför du bör vara försiktig med vad du delar. 

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Göteborgs stift behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att vara kyrka på nätet. Personer som figurerar i något av våra inlägg i text, bild, film eller ljud har samtyckt till att deras personuppgifter behandlas. Om du väljer att på våra publika sidor gilla eller dela inlägg eller kommentera sådana är den lagliga grunden berättigat intresse (vi utgår från att du har ett intresse av publiceringen eftersom du själv väljer att göra den. Dessutom har du själv valt att offentliggöra din syn i olika frågor genom att kommentera, dela eller gilla inlägg). Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna informera och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. 

Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten. Göteborgs stift har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst. 

Överföring till tredje land 

Publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras förs över till länder utanför EU och EES, framför allt USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Framför allt kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter hos leverantören av den sociala tjänsten. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att terrorism förhindras. Det kan vara svårt eller omöjligt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni väljer att dela innehåll på sociala medier.   

Marknadsföring

Ibland marknadsför vi även våra inlägg på sociala medier. Syftet med det är främst att nå fler med våra inlägg (större räckvidd). När vi gör det kan vi med hjälp av den berörda tjänsten välja att exempelvis rikta oss till personer i vissa åldrar som bor inom ett visst område. Det kan även hända att vi riktar oss till personer med vissa intressen som de själva angivit på sin profil. Vi får inte tillgång till några uppgifter om specifika personer, utan all faktisk behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala tjänsten. På Facebooksidan kan du klicka på avsnittet ”Sidtransparens” och därifrån komma åt ”Annonsbiblioteket” där pågående och genomförda annonskampanjer visas.  

Läs mer på Facebooks hjälpsidor om varför vissa annonser visas för dig och hur du påverkar detta. 

Kommentarer  

Stiftet går fortlöpande igenom kommentarer för att kunna interagera med registrerade och fortsätta intressanta dialoger samt för att kunna hantera olämpliga kommentarer. Stiftets behandling består främst i att stiftet läser inlägg och skriver kommentarer, se ovan. De personuppgifter som behandlas är de som enskilda lämnat i sina inlägg bl.a. sin Facebook-identitet. Därtill tillkommer personuppgifter kopplade till stiftets sociala medier-redaktörer (förnamn).

Stiftet rensar kommentarer fortlöpande (en gång i kvartalet). Olämpliga kommentarer som rör andra än dig själv eller är kränkande på olika sätt kommer att tas bort tidigare. Sådana kommentarer kan dock komma att sparas för eventuell polisanmälan (t.ex. gällande hot och hets mot folkgrupp). Användare som kommer med upprepade inlägg av en art som är kränkande kan komma att blockeras. Som besökare kan du också anmäla inlägg, via krysset till höger om respektive inlägg.

Samtycken och radering 

I de fall personer figurerar i något av våra inlägg i text, bild, film eller ljud fylls en samtyckesblankett i av den enskilde. Dessa blanketter diarieförs. I diariet noteras alla inlägg och platser där personen figurerar. Detta medför att i de fall en person drar tillbaka sitt samtycke spåras de inlägg där personen figurerar och raderas. Stiftet kan inte kontrollera ifall inlägget till exempel skärmdumpats och spridits av andra under tiden inlägget funnits publicerat. 

Stiftet tar bort inlägg som är äldre än ett år. Du kan alltid radera det du har publicerat (till exempel kommentarer) och sluta gilla/följa Svenska kyrkan Göteborgs stift för att minska de personuppgiftsbehandlingar som görs när du interagerar med oss. Det går också att som användare blockera eller spärra stiftets konton om du helt vill säkerställa att vi inte kan se dina personuppgifter. Väljer du att skicka privata meddelanden till stiftets Facebook-konto erbjuder Facebook inga möjligheter att radera konversationen.   

Mer information om dina rättigheter finns under Personuppgiftsbehandling

Observera att publicerat material kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och att vi omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten. Offentlighetsprincipen framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.