Någon tänder ett av ljusen vid en kista.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravningsverksamheten – ett samhällsuppdrag

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som anförtrotts Svenska kyrkans församlingar och pastorat. Som förtroendevald är det nödvändigt att på en övergripande nivå känna till de regler som omgärdar begravningsverksamheten. Tor 13 och tis 18 okt 2022 18.00, digitalt

Under kursen går vi igenom samhällsuppdraget och bakgrunden till att församlingar och pastorat är huvudmän för begravningsverksamheten. Vi redogör för vad samhällsuppdraget omfattar, hur det är finansierat och hur tillsynen av verksamheten är ordnad. Vi gör vi en övergripande genomgång av bestämmelserna i begravningslagen och nämner även något om annan tillämplig lagstiftning, huvudsakligen förvaltningslagen. 

Det finns två utbildningstillfällen att välja på. Det är samma innehåll bägge gångerna.

Målgrupp: Kyrkoråd och kyrkofullmäktige (inklusive kyrkoherdar)

Kostnadsfritt

Tor 13 oktober 2022 18.00-20.00, digitalt
Anmäl dig här senast den 4 oktober 2022

Tis 18 oktober 2022 18.00-20.00, digitalt
Anmäl dig här senast den 10 oktober 2022