Foto: Getty Images

Att vara kyrka tillsammans i vår tid

Vem känner sig hemma och vilka hittar inte en plats i församlingens gemenskap? Hur gör vi plats för olika människor? Hur reser vi hinder? Vem bestämmer vilka som hör till? Ett reflektionsdygn om att vara kyrka tillsammans. 25–26 feb 2024, Åh stiftsgård.

Under ett dygn får vi stanna upp inför vårt missionsuppdrag att vara kyrka tillsammans i vår tid. I detta uppdrag finns hos många församlingar en längtan efter att människor med olika åldrar och bakgrund fick plats i församlingslivet. Frågan återkommer ofta om vad vi kan göra som församling. Vem hittar sin plats i våra sammanhang? Vilka saknar en gemenskap för sin tro? Hur tänker de människor som väljer bort våra sammanhang men som inte lämnar sin kristna tro? Finns det en osynlig kyrka runt omkring oss?

Tillsammans får vi fördjupa oss i dessa frågor med utgångspunkt i Steve Aisthorpes bok ”The Invisible Church” och i söndagens evangelietext Matt 15:21-28. Förbered dig på egen hand på söndag förmiddag genom deltagande i ditt vanliga gudstjänstsammanhang. Vilka tankar får du utifrån den aktuella söndagens evangelietext? (2 söndagen i fastan: Den kämpande tron). På söndagskvällen möts vi och delar våra reflektioner och tankar kring evangeliet. Måndagen består av seminarier där vi möter erfarenheter och tankar ur Aisthorpes bok. Vi får höra om spännande och goda exempel på nya sätt att vara kyrka ifrån församlingar i stiftet. 

Kursen vänder sig till såväl anställda som ideella medarbetare och förtroendevalda. Kursledare är Anders Stenbäck och Olle Philipsson. 

2350 kr/2680 kr
Den lägre avgiften avser del i dubbelrum, den högre för enkelrum. I priset ingår kvällsmat på söndag kväll samt frukost, förmiddagsfika, lunch och enkelt eftermiddagskaffe på måndagen. 

1565 kr för dig som bara vill vara med på måndagen och inte önskar logi

25–26 februari 2024, Åh stiftsgård
Anmäl dig här senast 11 januari 2024