Närbild på en kyrka med tegelfasad.
Foto: Maria Svensk /Ikon

Kyrkoantikvarisk ersättning: rekvirering

Kursen ger dig grunderna du behöver för att rekvirera beviljad ersättning i IT-stödet i Public 360. Du får lära dig hur en rekvirering går till och vilka underlag i rekvisitionen som är obligatoriska. Tis 20 sep 2022 13.00, digitalt

Denna digitala kurs är en praktisk genomgång av hur du arbetar med rekvirering i IT-stödet för KAE. I kursen tittar vi närmare på den övergripande KAE-processen och går igenom steg för steg de olika momenten vid rekvirering. En kort introduktion av systemets rapportfunktioner ingår.

Utbildningen är framtagen för dig som ansvarar för, planerar, ansöker, och rekvirerar kyrkoantikvarisk ersättning.

Kursen är en del i en serie om tre utbildningar avseende KAE. Utbildningarna är fristående och du väljer själv vilka delar som är intressanta för dig.

Kursledare är Elin Lif och Linda Denlert, stiftsantikvarier vid Göteborgs stift.

Kostnadsfritt

Tis 20 september 2022 13.00-15.00, digitalt
Anmäl dig här senast den 13 september