Foto: Magnus Aronson /Ikon

Att möta unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa

En dag med fokus på att få en ökad förståelse och kunskap kring ungdomars psykiska hälsa och ohälsa, det kan vara allt från ångestproblematik till dålig självbild. Tor 27 apr 2023 9.30, Göteborg

Kenth Hedevåg, har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt Utredningsteam och som pedagogisk handledare. Kent är en uppskattad föreläsare och författare till bland annat boken ”När mallen inte stämmer”. Läs mer på www.hedevagpedagogik.se

1 000 kr

Tor 27 april 2023, 9.30-15.30, Stiftskansliet i Göteborg
Anmäl dig här senast den 5 april