Ett barn håller en vuxens hand med båda händerna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Att göra en Barnkonsekvensanalys

Hur får barn en självklar plats i kyrkans sammanhang? Hur kan barn ges möjlighet att delta aktivt och ha inflytande? Barnkonsekvensanalysen, BKA, handlar om att se och bedöma vilka konsekvenser beslut kan få för barn och unga 0–18 år. E-utbildning, digitalt

Barnet har en särställning i Svenska kyrkan och därför ska vi alltid göra en barnkonsekvensanalys som redovisar vilka konsekvenser ett beslut får för barn.

Läs mer om barnkonsekvensanalys på Göteborgs stifts webb

Det finns ett webbaserat metodstöd som kan vara till god hjälp för dig som ska göra en barnkonsekvensanalys. Genom de olika stegen guidas du med hjälp av texter och filmklipp i processen att göra en barnkonsekvensanalys. Det finns också ett avsnitt för dig som ger någon uppdraget att göra barnkonsekvensanalys som handlar om hur tidsaspekter och bedömning av kvalitet på utfört uppdrag.

Läs mer om det webbaserade metodstödet på Kornet

Länk till e-utbildning/metodstödet för dig som ska göra barnkonsekvensanalys.

Film som visar hur du loggar in, använd koden 501434

 

Kostnadsfritt

E-utbildning, digitalt