En kvinna sitter på knä med en mikrofon och läser högt ur en bok. En präst syns sitta i bakgrunden.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Att bygga en betraktelse: fortbildning för dig som leder andakt

En kurs för dig som är diakon, församlingspedagog eller medarbetare i församlingen och som leder andakter och gudstjänster på boenden, vid gemenskapssamlingar, med konfirmander osv. Denna kurs vill ge dig kunskaper och inspiration kring att bygga upp en predikan, meditation eller andakt. Fre 1 mars 2024, Göteborg samt uppföljning digitalt .

Vid många tillfällen i församlingens vardag och verksamheter samlas vi till andakt och gudstjänst. Detta är en kurs för dig som i ditt uppdrag förbereder och leder andakter, meditationer eller predikan och som inte är präst. Du får inspiration och kunskap kring att strukturera det som ska sägas, att formulera dig tydligt och inspirerande och att förankra det som sägs i Bibeln. Kursledare är Sofia Eriksson, församlingsherde i Sävedalens församling.   
  
Innan du kommer till kursdagen den 1 mars, behöver du ha sett ut en bibeltext som du ska hålla en andakt över. Du att få några frågor att ställa till texten innan du kommer till heldagen.   
Efter kursdagen kommer vi att ses på Teams för att tillsammans med Sofia följa upp arbetet och få dela hur det blev med varandra.   
  
1000 kr  
Kurslitteratur Emmausvägen av Erik Keijser samt fika och lunch vid kursdagen ingår.
  
Fre 1 mars 2024 9.00 – 16.00, Göteborg samt uppföljning via Teams (datum för detta kommer senare)   
Anmäl dig här senast den 15 februari 2024