Foto: GettyImages

Korsvägsartiklar

Ett urval av artiklar och krönikor från tidskriften Korsväg.

Korsväg 2022 2

Tidskriften Korsväg

Korsvägs uppgift är att stimulera teologisk reflektion över kristen tro, kyrkans identitet och kyrkans uppgifter som kristen församling.

Ett träkors.

En öppen kyrka

Jag har många erfarenheter av Svenska kyrkan. Erfarenheter som formar min förståelse av vad Svenska kyrkan är och gör: människor jag mött, arbetskamrater, gudstjänster, verksamheter, det jag läst och sett, som pressekreterare också hur media speglar kyrkan och de förväntningar de har på oss.

Novalie Kaspersson och Joakim Berlin möts och samtalar om öppenhet i Svenska kyrkan.

Hur är det med öppenheten i Svenska kyrkan?

Öppenhet handlar om att bli accepterad och att få känna sig trygg. Magda Engblom från SKU:s ungdomsredaktion har talat med Joakim och Novalie som är aktiva inom EKHO. De säger att Svenska kyrkan är på väg åt rätt håll, men att det fortfarande finns rum för förbättring.

En ung glad tjej håller upp ett färggrant stenhjärta.

Är inte öppenhet i grunden kärlek

En bestämd ateist, en punkare, en hästtjej, några olika gothare med olika nyanser av svartfärgade frisyrer, en seglare, en gitarrnörd, en av skolans snygga och populära …

Martin Modéus

Ärkebiskop electus Martin Modéus: Finna bönen som redan finns

Bön är inte en aktivitet, med olika regler, disciplin och förhållningssätt. Bön är en relation och ett förhållningssätt. Bön är något vi får, mer än vi gör. Och bönen finns där hela tiden, skriver ärkebiskop electus Martin Modéus i sin bok där bön blir enkelt. Biskop Martin intervjuades i Korsväg våren 2020.

Ett litet träkors och två ljusstakar med tända ljus står på ett altare.

Vi tillför en annan röst i kyrkan 

Veniater är lekfolk som predikar och håller gudstjänster. Korsväg har mött två av dem, Sven i Karlstads stift och Jonas i Göteborgs stift. Karlstads stift har bland annat inspirerats av vänstiftet i England där de är beroende av ideella medarbetare. 

Vi behöver tala om det som varit, men också släppa taget 

Det spirar och gror. Gator och torg, affärer och kyrkor fylls åter igen med människor. Jag drar en lättnadens suck över att pandemin inte ligger som en våt filt över vår värld. För isolering gör människan illa.  

Luther pekar på att vägen till Gud är öppen

På ena sidan av torget i Wittenberg ligger stadskyrkan St. Marien där Luther predikade. På andra sidan torget ligger Slottskyrkan där Luther spikade upp sina 95 teser. Han protesterade mot att kyrkan lärde ut att frälsning kunde köpas när nåden är gratis.

Jag kan gå med en bit på vägen

Det har berättats för mig att dåvarande kyrkoherden, Gunnar Stenbäck, i Torslanda Björlanda, ville besöka den största arbetsplatsen i församlingen. Det var på 1980-talet och han ville se hur många av församlingsborna hade det på arbetet där de spenderade stor del av dagen. Allt för att se mer av hur deras liv gestaltade sig och vad som påverkade deras tankar. Det vill säga: möta människan där hon är.

Det Spirar vid torget i Kungsbacka

Utanför dörren till Kungsbacka kyrka, som ligger centralt vid torget, står det en skylt: ”Öppen kyrka – välkommen in i värmen!”. Här är det lätt att slinka in för en stunds stillhet. Runt hörnet ligger Mötesplats Spira. Här är det öppet för fika och en stunds gemenskap.

Vi vill vara kyrka mitt i byn

En allt öppnare kyrka i tiden, mitt i livet, mitt i byn, är Herrestads församlings vision. Och i församlingens verksamhet är ungdomarna centrala. Vi har önskat det, arbetat för det, bett för det, berättar kyrkorådets ordförande Marianne.

Franciskus ville bära människors sår

Fransiskus liv kännetecknas av radikal fattigdom och engagemang för de allra mest utsatta. 1209 instiftades hans orden och snart fanns 200 000 bröder spridda över hela Europa. En av Franciskus efterföljare är den danske munken Theodor, som idag bor i klostret i Assisi i Italien, men han lever inte i medeltiden.

Att göra skillnad

Nadim Ghazale, polis i Borås med rötter i Libanon, var en av de mest lyssnade sommarpratarna 2021. Hans berättelse handlar om alla de människor som sträckt ut en hand, människor som gjort skillnad. En av dessa är Eva-Lena i Ljungskile som berättar: Det var självklart för oss att hjälpa till.

Unga som agerar med tron som drivkraft

Ageravolontärerna är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkan där unga vuxna mellan 16 och 30 år agerar lokalt för global rättvisa med tron som drivkraft.

Hela människan

Vårtan är här! Det kändes som om orden ekade i väntrummet. Receptionisten hade sett läkaren i korridoren och ville upplysa honom att nästa patient redan var på plats eftersom han låg före i tidsschemat. Patienten i väntrummet fann sig snabbt och svarade: ”Idag tog jag med hela kroppen, faktiskt”.