Foto: GettyImages

Korsvägsartiklar

Ett urval av artiklar och krönikor från tidskriften Korsväg.

Bild på Korsväg 4 2023

Tidskriften Korsväg

Korsvägs uppgift är att stimulera teologisk reflektion över kristen tro, kyrkans identitet och kyrkans uppgifter som kristen församling.

Stadsbild i svartvit akvarell, med en kyrka som ligger till vänster i bilden.

Tidsresa i Tyska Christinae församling

Staden Göteborg firar 400 år, och Tyska Christinae församling likaså. Författaren Anna Rikner har djupdykt i församlingens historia.

En kvinna står bredvid övre kanten på ett kyrkfönster.

Församlingshem och kyrka blev ett

Kyrkbänkar flyttade ut och kontor flyttade in. Vessige kyrka i Halland har fått stått modell för flera andra ombyggnader. – Vi var modiga, säger Ulla Rickardsson, en av de drivande bakom förvandlingen för tio år sedan.

Ett välvt tak med fönster och ett stort kors, i en kyrka.

Ett heligt rum

Kyrkorummet skiljer sig från alla andra rum, både små och mer storslagna. Men hur, och på vilket sätt? Läs krönikan av docenten i konstvetenskap, Hedvig Brander Jonsson.

Fyra personer sitter i en hängmatta. Framför dem sitter fler personer och längst fram står tre personer som leder gudstjänsten.

När kyrkan flyttar till stranden

Picknickfiltar finns det gott om på de halländska stränderna. I Varberg firas även picknick-gudstjänster med inspiration från andra sidan Nordsjön, Forest church i England.

En grupp människor sitter på platststolar i en ruin. Framför dem står en präst vid ett stenaltare.

Guds hus genom tiderna

Nattvardskärl från tolvhundratalet möter ett handgjort kors från 2010. I Dragsmark i Bohuslän har människor kommit för att tillbe i över tusen år.

Elever delar livets riter

Riten kan nå oss på ett annat plan än det verbala. Den kan röra oss, få oss att känna oss trygga och stolta eller, i värsta fall, exkluderade och bortskrämda. I Stenungsunds pastorat bjuder man varje år in skolklasser för att lära dem om kyrkans riter och ritens betydelse.

Bortom orden tar musiken vid

Jag har svårt att tänka mig mitt liv utan musik. Det är genom musiken, som mina viktigaste upplevelser i livet har tolkats. Mitt i smärtan eller mitt i glädjen, när orden plötsligt tagit slut, så har musiken funnits där som en tröstare eller som en nödvändig livsförhöjare. Det finns nog inget annat språk, som så snabbt, så ömsint och så konkret kan öppna våra hjärtan och vidga våra sinnen, som musiken.

I stillhetens djup

Tystnaden är en viktig del när Västra Frölunda pastorat satsar på andlig fördjupning i olika former. Korsväg följer med på en Stilla dag i Grevegårdens kyrka.

Världens kortaste arbetstid

Picasso lär ha sagt att fotografer arbetar bara några hundradels sekunder åt gången. Som ung fotograf lärde jag mig att alltid vara beredd. Ögonblicket kommer som en snigel och försvinner som en blixt. Väntan på detta ögonblick kan vara lång och tålamodsprövande.

Vandra tillsammans för en stund

Att hålla en hand eller hänga en ängel i ett träd. I Sjukhuskyrkan på Sahlgrenska universitetssjukhuset står närvaron i fokus.

På lupptäcktsfärd i skapelsen

En upptäcktsfärd med lupp kan inte bli något annat än en lupptäcktsfärd. Karl-Gustav Råsmark i Mölndal har kommit på begreppet och vill få oss att genom luppen se Guds storhet i det lilla.

När orden försvinner

En ALS-diagnos vänder livet upp och ned. Ulla Stigring förbereder sig på en framtid när hon inte längre har orden.

Någon håller i ett pärlarmband.

Värdefull kontemplation

Vi behöver orden, men orden säger inte allt. Bland de starkaste upplevelser jag haft i livet så har en del kommit utan ord.

Nu finns kyrkohandboken på teckenspråk

Det är något speciellt med att fira gudstjänst på sitt eget språk. På pingstdagen togs kyrkohandboken på svenskt teckenspråk emot i Göteborgs domkyrka.

Att bära varandras bördor

Ensam är inte stark. Christer Lockner har ägnat stora delar av sitt liv åt att på olika sätt hjälpa andra. Ett arbete som bottnar i en tro på människors inneboende kraft.

Ålderdomens kallelse: att visa på helheten

Veckan jag fyllde 70 damp ett nummer av tidskriften Pilgrim ned i brevlådan. Temat var ”Ålderdomens kallelse”. Tala om timing. Finns det en särskild kallelse för oss som är i eller närmar oss ålderdomen?

Ideella uppgifter utanför boxen

Ibland behöver den som vill hjälpa till bryta ny mark. Bertil Nelson löser tekniken för digitala gudstjänster i Ytterby.

13 000 vingslag i Tanum 

13 000 pappersfjärilar hänger i Tanums kyrka, lika många som antalet invånare i kommunen. Fjärilarna är vikta av ideella och anställda i Tanums kyrka och varje fjäril symboliserar en unik och värdefull människa. 

Längtan efter att djupdyka tillsammans 

Bibelskola brukar höra ungdomsåren till, när man är på väg ut i livet. I Varberg är det annorlunda. När församlingen bjöd in till bibelskola med samtal i centrum var intresset överväldigande – bland nyfikna människor som mognat i sin tro. 

Ideell i framtidens församling 

Vid millennieskiftet upphörde Svenska kyrkan att vara en statskyrka och blev ett kristet trossamfund och därmed den största organisationen i det svenska civilsamhället. Redan innan skiljandet mellan kyrka och stat fanns det engagerade församlingsbor som arbetade ideellt. Men fortfarande, mer än tjugo år senare, arbetar många av Svenska kyrkans stift och församlingar med att hitta arbetsformer, organisation och inte minst en kyrkosyn som gör att Svenska kyrkan kan bäras av församlingsbor som arbetar ideellt.  

Två personer håller om varandras händer.

Gemenskap som håller – på rent vres

Vad gör en gemenskap hållbar? Judith Fagrell, komminister i Skara pastorat reflekterar.

Redigera Philip Svensson och Matilda Eriksson är två av Fässbergs församlings ideella unga. Johanna Risenfors Lindmark är präst i Fässbergs församling med samordningsansvar för konfirmand och ungdom.

Låt de unga komma till oss

Dela ut mat, spela dockteater och leda lovsång. För den som är ung och vill engagera sig finns det fler uppgifter än att vara konfirmationsledare. Fässbergs församling satsar på en bredd för unga ideella.

Apangi Akwai och Kerstin Jansson övar svenska tillsammans på språkcaféet i Bäve kyrka.

Hundra ideella i Bäve

De leder unga, stickar och ber. I Bäve församling finns det inte mindre än 98 ideella medarbetare med en mängd olika uppgifter.

2026 kommer nyöversättning av Nya Testamentet

Lagom till 500-årsjubileet för den svenska översättningen av Nya Testamentet 1526 kommer en nyöversättning av NT. Redan nu finns en pilotöversättning för nyfikna och intresserade bibelläsare, berättar översättningsdirektor Mikael Winninge.

Kyrkorummet berättar

Våra kyrkorum är fyllda av symbolik. De speglar gångna tider med dess stilideal och konstnärliga influenser. Här finns också lokal och internationell hantverksskicklighet i gestaltandet av kyrkans berättelse.

Två kvinnor står under ett färgglatt paraply.

Kyrkan är inte av världen, men i världen

Kyrkan ska sprida evangelium. Det gör hon oberoende av var och hur människor är. Kyrkan ska finnas där människor finns: i kyrkan, på torget och på internet.

När behoven ökar får inte biståndet minska

Krig, extremväder och andra kriser gör att behovet av internationellt bistånd är större än någonsin. Samtidigt överges det långvariga åtagandet om en procent till världen, när regeringen drar ned budgeten med sju miljarder under året. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, reflekterar över kyrkans roll när den svenska biståndspolitiken läggs om.

Messy Church – en rörig kyrka för alla

Lesley Baker i Cowplain i Södra England var med och startade konceptet Messy Church 2004, som spritt sig bland annat till Sverige. – Vi förstod att det var viktigt att involvera hela familjen och att äta tillsammans, berättar Leslie, för att barnen skulle komma, ha skoj och förstå vem Gud är.

I Håkan Nessers böcker är Gud närvarande

Varför blir det aldrig några förtroendefulla samtal om tro på bästa sändningstid i TV? frågar sig författaren Håkan Nesser. Själv låter han tron få ta plats hos sin romanfigur Barbarotti.

Församlingens uppgift

När våra barn döptes var kyrkan full av människor. Minst 500 personer, eftersom sittplatserna i den gamla stenkyrkan inte räckte till. De allra flesta kände jag inte. Jag var nyinflyttad i den lilla italienska staden San Cesario sul Panaro, där vi bodde.