Årshjul

Lokalförsörjning

1. Hantera lokalförsörjningsplan

Hantera teknisk förvaltning

2. Hantera underhållsplan
3. Optimera, effektivisera & följ upp energitjänster
4. Planera myndighetsbesiktningar & egenkontroller
5. Utför myndighetsbesiktningar & egenkontroller
6. Följ upp utförda åtgärder

Hantera fastighetsekonomi

7. Underlag till årsbokslut & årsredovisning
8. Underlag till fastighetsbudget. Utförs i förhållande till enhetens budgetår
​9. Upprätta budgetprognos för beslutade projekt
10. Underlag till KAE-ansökan. Ansökan senast den 31:e oktober
11. Hantera beslut om KAE
12. Deadline för rekvirering. Kan ske löpande efter avslutat projekt, senast 30:e november
13. Underlag till fastighetsdeklaration
14. Hantera försäkringar

Hantera projekt & upphandling

15. Revidera ramavtal