Arbetslagsprocess om idealitet

Ideellt forums arbetslagsutbildning (ALU) om idealitet, identitet och medarbetarskap är en processutbildning på tre halvdagar som riktar sig till lokala församlingar som vill utveckla möjligheterna för församlingsbor/medlemmar att engagera sig ideellt i församlingen. Ges på förfrågan.

En viktig utgångspunkt är grundsynen att alla medlemmar tillsammans är bärare av kyrkans uppdrag och att det därför är viktigt att skapa förutsättningar som gör det enkelt att finna sitt uppdrag för den som vill engagera sig ideellt.

Syftet med utbildningen är att rusta församlingens anställda och förtroendevalda medarbetare att synliggöra, möjliggöra och utveckla möjligheter till ideellt engagemang i församlingen. I Ideellt forums arbetslagsutbildning deltar hela anställdas arbetslag och vi ser gärna också att förtroendevalda ges möjlighet att ta del i processen.

Utbildningen fungerar utmärkt tillsammans med vår lite mer omfattande utbildning Att vara kyrka – en processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap. De som utbildas där till samordnare för ideella ges då möjlighet att arbeta i ett sammanhang som har en bred förståelse för vad samordnarrollen innebär.

Kostnadsfritt

Ges på förfrågan, i den egna församlingen eller annan avtalad plats.