Någon står utomhus i gräset med en kompass i handen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Arbetshandledning för kyrkoherdar eller arbetsledare i Göteborgs stift

Att få arbetshandledning som arbetsledare är att få stöd i sin egen ledarroll, hantera svåra yrkesmässiga situationer, få kvalitativ tid för reflektionsutrymme och fördjupande samtal samt höja sin kompetens som chef.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) understryks att den anställde ska få stöd i rollen som chef eller arbetsledare samt att alla arbetstagare har rätt till att det finns någon att vända sig till för hjälp och stöd. Arbetshandledning för chefer är ett beprövat sätt att tillmötesgå dessa krav. Vid grupphandledning används gruppens, kollegornas, erfarenheter som ett värdefullt bidrag i handledningen. Vill Du ha individuell handledning kan det ske parallellt med grupphandledning.

Handledningsgrupper arrangeras på olika platser i stiftet för kyrkoherdar respektive arbetsledare. EFTER kontakt med samordnaren Greger Carlsson och en bekräftelse på i vilken grupp du kan börja, är du anmäld. Varje grupp har cirka 40 handledningstimmar per år. Din arbetsgivare kommer att debiteras 3 500 kr per termin.

Grupphandledning terminsavgift

3 500 kronor.