Är trossamfunden en sammanhållande kraft i tider av social oro?

En eftermiddag om hur trossamfund främjar den sociala sammanhållningen. Målgrupp är samfund och religiösa organisationer, folkbildningsaktörer och andra civilsamhällesorganisationer, tjänstepersoner och förtroendevalda inom stat, region, och kommun, näringsliv och andra intresserade. Måndag 11 december 2023,14.30–17.00.

Webbinariet arrangeras av Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stift inom ramen för samverkansplattformen Öppet Västra Götaland som är en sektorsöverskridande samverkansplattform för social sammanhållning, samhällsbyggande och stärkt kunskap över religions- och organisationsgränser.

Kostnadsfritt.

Måndag 11 december 2023 14.30–17.00, digitalt via Zoom. 
Anmäl dig här senast den 6 december 2023.

Länk till webbinariet skickas ut 8 december. 

Program

14.30-14.35     Inledning

Moderator Jakob Lindkvist, enhetschef Sensus Studieförbund Västra Sverige- Göteborg  

14.35-15.15     Globala konflikter med lokal påverkan

Göran Larsson, Professor i religionsvetenskap, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

15.15-15.20    Paus

15.20-15.50     Brobyggare i ett uppdelat samhälle?

En kartläggning av framväxten av interreligiösa råd i Sverige,

Ann-Catrin Kristianssen, Universitetslektor Örebro Universitet.

15.50- 16.00   Paus

16.00-16.30    De religiösa samfundens och civilsamhällets betydelse vid

samhällshändelser med utgångspunkt i Paludans koranbränningar
Henrik Frykberg, Stiftsadjunkt för interreligiös dialog och integration vid 
Svenska Kyrkan Göteborgs stift.

16.30-16.45    Dialog och kunskapsstöd - Myndigheten för stöd till trossamfund SST informerar