Ansvarig för fastighetsregistret

Fastighetsregistret är ett gemensamt, heltäckande fastighetsregister för hela Svenska kyrkans byggnads- och markinnehav. Syftet är att ge oss en korrekt överblick av vårt fastighetsinnehav.

Registret hjälper oss att göra analyser och jämförelser för att kunna resursplanera mer effektivt. Fastighetsregistret består av två delar: En registermodul och ett visualiseringsverktyg. Registermodulen används för att mata in och ajourhålla data om vårt bestånd, och visualiseringsverktyget för att göra analyser.

Din roll i detta

Som ansvarig i församling /pastorat ska du ajourhålla registret och uppdatera med de förändringar som sker exempelvis vid avyttringar, inköp, om- eller tillbyggnad. Läs mer i dokumentet Ajourhållning av Svenska kyrkans fastighetsregister.

Viktiga resurser

För att lära dig mer om fastighetsregistret gå till nationell nivås intranät. Titta också på introduktionsfilmerna för att få en ökad förståelse för hur arbetet har gått till vid framtagandet av fastighetsregistret, under ”Om fastighetsregistret” på intranätet ”En Introduktion” och ”Vad händer sedan?”.

Det finns ett antal viktiga verktyg till din hjälp i arbetet med fastighetsregistret.

  • Handbok Fastighetsregistret och E-utbildning: Här finns en utförlig beskrivning om hur du ska arbeta med fastighetsregistret
  • Manualer och lathundar: För konkreta arbetsuppgifter finns här handfasta beskrivningar av hur du går tillväga
  • Filmer som beskriver hur du arbetar i registermodulen
  • Övriga dokument, checklistor och utbildningspresentationer

Gå till verktygen

Frågor & Svar

På nationell nivås intranät finns de vanligaste frågorna och svaren samlade.

Gå till frågor och svar