Foto: Getty Images

Ansök om att ta emot en praktikant

Att erbjuda en praktikplats är en stor möjlighet för församlingar och pastorat. Läs mer och lämna in er ansökan senast 1 mars.

I ansökningsformuläret uppger ni uppgifter om praktikplatsen och vem som kommer att vara handledare för praktikanten. Vi vill även veta hur ni planerar för boende och uppgifter för praktikanten. 

Efter den 15 april kommer praktikplatsernas och praktikanternas önskemål att matchas mot varandra och ni får ett förslag på placering. Det är ert beslut att godkänna förslagsplaceringen eller inte. Både praktikant och praktikplats måste tacka ja för att placeringen ska bli definitiv.

Om ni har kommit överens med en sökande om att den personen ska göra praktik hos just er bör båda ange detta i sina respektive ansökningar.