Analys, strategi och planering

Visionen för vårt kommunikationsarbete är en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.

Grön, gul och röd grupp

För att utveckla kommunikationen är det viktigt att utgå från Svenska kyrkans medlemmar, människors inställning till kyrkan och kommunikationsvisionen En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Utifrån detta kan de delas in i tre grupper.

Intern kommunikation

Den gemensamma kompassen i kommunikationsarbetet är församlingsinstruktionens vision och mål. Det är ledningens ansvar att det finns en bra och fungerande intern kommunikation som visar riktning och hur alla kan bidra.

Kommunikationskoncept

Svenska kyrkan har avsatt extra resurser och skapat ett kommunikationskoncept som syftar till att hjälpa människor till en starkare relation till en församling.

Kriskommunikation

Det är ett känt faktum att organisationer och företag klarar kriser bättre om de är förberedda den dag något händer.

Medlemsundersökningar

På den här sidan finns länkar som kan vara värdefulla om du vill fördjupa din kunskap om Svenska kyrkans medlemmar.

Nulägesanalys

Vilka nås av er kommunikation idag? Vilka är era styrkor och svagheter i kommunikationsarbetet och vad vill ni prioritera? För att kunna göra en så skarp nulägesanalys som möjligt behöver ni ha koll på er filterbubbla.

Omvärldsanalys

Världen är i ständig förändring. Det är förstås något som vi i Svenska kyrkan behöver förhålla oss till. Hur klarar vi vårt uppdrag att vara kyrka i en föränderlig samtid med skiftande behov och förväntningar? För att kunna svara på den frågan behöver ni göra en omvärldsanalys. Det handlar om att undersöka vad som händer i omvärlden och vad det innebär för oss som kyrka.

Planering

För att få en överblick över vad ni som församling/pastorat ska kommunicera på ett år och vem som ansvarar för vilken del görs en årsplan. Den fyller flera viktiga funktioner.

Pull och push

Om man hårdrar det hela så kan man dela upp kommunikation i ”Push” eller ”Pull”. (Ursäkta svengelskan).

Satsningar och kampanjmaterial

Kommunikationsåret planeras för att vara i samklang med fokusområden och förhållningssätt, satsningar och även kyrkoåret och samhällsåret.

Vem ansvarar för kommunikationen?

En tydlig organisation och en plan för kommunikationsarbetet gör det lättare för alla att bidra och delta. Det gör också att kommunikationsarbetet får mycket större effekt, blir effektivare och når fler.

Vision för kommunikationen

Svenska kyrkans vision kommer till uttryck i alla församlingsinstruktioners visioner och kommunikationens uppdrag är att bidra till dem.

Viktiga livshändelser

Ett liv innehåller många avgörande händelser. Det kan vara när det kommer en ny familjemedlem, när någon flyttar eller när en skilsmässa eller ett dödsfall inträffar. I samband med viktiga livshändelser är människor som mest öppna för att ta del av ny information och utforska nya sammanhang. Därför behöver kyrkan vara synlig och tillgänglig vid dessa tillfällen.