Nycklar

Administrativ teknisk förvaltning

Den löpande förvaltningen av fastigheterna är viktigt för att bevara eller utveckla en fastighets värde eller tillse att fastigheten är säker för brukarna och verksamheten.

Inom ramen för ”Hantera administrativ teknisk förvaltning” utförs:

  • framtagning av underhållsplaner,
  • egenkontroller,
  • myndighetsbesiktningar,
  • genomlysning av teknisk bevakning,
  • optimering och effektivisering av energitjänster,
  • inomhusmiljöfrågor, samt
  • tillgänglighetsfrågor 

Underhållsplanerna beskriver fastighetens nuvarande skick, uppskattad livslängd av olika byggdelar samt tidsintervaller där underhåll ska utföras samt tillhörande kostnader. Genomförandet av de underhållsåtgärder som föreslås bidrar till fastighetens värdeökning, livslängd, trivsel bland brukare samt minskar risker för oväntade kostnader. Efter att en underhållsplan har tagits fram så ska den beslutas i kyrkorådet, och själva utförandet redogörs för i processen ”Hantera projekt”.

Egenkontroll och besiktningar 

Egenkontroller och myndighetsbesiktningar ska utföras baserat på de krav som svenska myndigheter ställer på fastighetsägare. Dessa kontroller och besiktningar leder till en säkrare miljö för de som vistas i och omkring fastigheten. För att hålla koll på vilka kontroller och besiktningar som ska göras har Göteborgs stift ett fastighetssystem som kontinuerligt håller ordning på intervaller och omfattningar av de olika kontrollerna och besiktningarna.

Målet med den tekniska bevakningen

Den tekniska bevakningens mål är att fastigheterna ska vara skyddade från inbrott, vandalisering och annan oönskad aktivitet.  Det gör en tryggare miljö för de som vistas i och omkring fastigheten. Den tekniska bevakningen kan ha olika omfattning beroende på fastighetens läge – men även försäkringskrav.

Analysera förbrukningsdata

Optimering och effektivisering av energitjänster är viktigt att arbeta med kontinuerligt, då de förbrukar stora mängder energi som både påfrestar miljön och är en stor kostnad för fastighetsägarna. Genom att analysera fastighetens förbrukningsdata går det att identifiera möjliga justeringar av de tekniska installationerna eller se att det finns ett behov för att byta ut teknisk utrustning.

Inomhusmiljöns påverkan

Inomhusmiljön påverkar oss alla genom exempelvis luftkvalitet, buller, ljus och strålning. För att hålla dessa på en bra nivå behövs ett kontinuerligt arbete såväl som en nära dialog med brukarna. Det kontinuerliga arbetet ska leda till en åtgärdsplan med kostnadsbedömningar som verksamheten kan ta ställning till.