Skapad:2015-06-18 11:05:00

Tre församlingspedagoger och fem kyrkomusiker har avlagt examen och välkomnades till stiftet av biskop Per Eckerdal i domkyrkan 16 juni.

Läs mer om Musiker och pedagoger välkomnades i domkyrkan
Fr v: John Alstersjö, biskop Per Eckerdal, Helena Högberg Särndal, domprost Karin Burstrand.

Fr v: John Alstersjö, biskop Per Eckerdal, Helena Högberg Särndal, domprost Karin Burstrand. Foto: Kristin Lidell

Skapad:2015-06-11 15:54:00

Två kandidater prästvigdes i domkyrkan söndag 14 juni av biskop Per Eckerdal. Efter vigningen ska de tjänstgöra i Varberg respektive Onsala.

Läs mer om Två nya präster till Göteborgs stift
Skapad:2015-04-03 11:10:00

Världens ledare står inför stora utmaningar på klimattoppmötet i Paris i december 2015. Kyrkan vill göra det möjligt för var och en att uttrycka sig, göra sin röst hörd och sända uppmaningar till ledarna på toppmötet.

Läs mer om Agera för klimaträttvisa!

Foto: Maria Svensk

Skapad:2014-06-04 10:00:00

I sommar håller många kyrkor öppet så passa på och upptäck kulturarvet, gå på gudstjänst, konsert eller andakt. På flera håll ordnas också café i anslutning till kyrkan. Hitta till sommaröppna kyrkor via vår webbkarta.

Till webbkartan och mer information om årets sommarkyrkor
Skapad: 2013-12-19 16:13:00

Med Svenska kyrkans mobilappar kan du hitta till Svenska kyrkan - i Sverige och utomlands - med hjälp av mobiltelefonen. Du kan också se vad som händer i kyrkan och planera gudstjänster och annat som du inte vill missa. 

Läs mer om Svenska kyrkans mobilappar

Åh kyrka fyller 75 år!

Skapad: 2015-05-05 16:36:00

Åh kyrka fyller 75 år vid midsommar! Detta firar vi söndagen den 21 juni med högmässa kl. 11.00 och massa andra festligheter.

Biskop Per Eckerdal kommer att leda mässan, bl. a. tillsammans med stiftsgårdspräst Göran Olofsson, stiftets själavårdspräst Lotta Haettner Sandberg och konfirmandlägerprästen. Boka dagen! 

LÄS MER >>

Skapad:2015-05-04 08:01:00

Förbeställ entré-/seminariebiljetter till årets Bokmässa 24-27 september

Läs mer om Biljetter till Bokmässan 2015 för anställda och ideella
Skapad: 2014-05-28 11:00:00

Välkommen till Svenska kyrkans uppdaterade bönewebb! Utseende och teknik är helt nytt, men grundfunktionen är densamma som förut. Du kan fortfarande skriva din bön här och låta andra ta del av den. Skriv din bön, tänd ett ljus eller gör både ock genom din mobil, läsplatta eller dator.

Gå vidare till bönewebben

 

Svenska kyrkan på Twitter


Skapad:2014-09-22 14:54:00

Ett samrådsförfarande har inletts av Svevia angående en eventuell bergtäkt i Lindome. Den berörda fastigheten ägs av Göteborgs stifts prästlönetillgångar. Ett flertal frågor och synpunkter har inkommit till Göteborgs stift i detta ärende. Här besvarar vi de vanligaste frågorna.

Läs mer

Svenska kyrkan i Göteborg delas upp i nio enheter

Skapad: 2015-04-23 12:43:00

De 28 församlingarna i Svenska kyrkan i Göteborg kommer att delas upp i nio enheter från och med 1 januari 2018, enligt ett beslut i stiftsstyrelsen. I dag är de alla samlade i en samfällighet.

Läs mer på Göteborgs stifts intranät

Göteborgs stift

Skapad: 2012-04-05 09:15:00

Besöksadress
Lilla Bommen 1, 3 vån
411 04 GÖTEBORG
> Karta
Postadress
Box 11937
404 39 GÖTEBORG
Telefon, växel
031-771 30 00

Medarbetare på stiftskansliet

Laddar
Skapad: 2014-01-23 18:06:00

En resurs för dig som är ideell, anställd eller förtroendevald medarbetare i Svenska kyrkan.

Läs mer
Skapad:2008-04-04 12:30:00

Korsväg delas ut till alla anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Göteborgs stift. Korsvägs uppgift är att stimulera teologisk reflektion över kristen tro, kyrkans identitet och kyrkans uppgifter som kristen församling.

Läs mer om Tidskriften Korsväg

     Till nyhetsarkivet >

//