Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vilka får välja biskop?

Röstberättigade är stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter, de som är anställda tillsvidare eller minst sex månader som präster eller diakoner i stiftet eller i någon av dess församlingar eller pastorat samt särskilt utsedda elektorer.

Antalet elektorer är lika med antalet präster och diakoner i församlingstjänst. KO 8:16a § Det ska väljas lika många elektorer som det finns röstberättigade präster och diakoner anställda i stiftets församlingar och pastorat samt anställda pastorsadjunkter när stiftsstyrelsen beslutar tidpunkten för valet.

Elektorer och deras ersättare väljs av kyrkofullmäktige.. Valbar som elektor och ersättare för elektor är den som bor i församlingen eller pastoratet, är döpt, tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 18 år senast på valdagen. Ingen har mer än en röst även om man skulle tillhöra mer än en av de röstberättigade grupperna.

KO 8:16a § Det ska väljas lika många elektorer som det finns röstberättigade präster och diakoner anställda i stiftets församlingar och pastorat samt anställda pastorsadjunkter när stiftsstyrelsen beslutar tidpunkten för valet.