Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Valresultat vid nomineringsvalet

Nomineringsvalet den 22 augusti är genomfört. Den 29 augusti överlämnas valresultatet till ansvarsnämnden för biskopar för prövning av behörighet. Preliminärt går de kandidater som fått 5 % eller mer av rösterna vidare i biskopsvalet.

Bild: Torgny Lindén

Susanne Rappmann, 217 röster (21,0%)
Erik Johansson, 206 röster (20,0%)
Cristina Grenholm, 163 röster (15,8%)
Jonas Eek, 92 röster (8,9%)
Esbjörn Särdquist, 73 röster (7,1%)
Maria Klasson Sundin, 59 röster (5,7%)
Sven Hillert, 58 röster (5,6%)
Henrik Törnquist, 49 röster (4,8%)
Maria Ottensten, 42 röster (4,1%)
Magnus Aasa, 29 röster (2,8%)
Sara Wrige, 25 röster (2,4%)
Anders Moquist, 2 röster (0,2%)
Mats Enader, 2 röster (0,2%)
Hans Jönsson, 1 röster (0,1%)
Kristian Lillö, 1 röster (0,1%)
Annika Borg, 1 röster (0,1%)
Ogiltiga, 11 röster (1,1%)

7 kandidater med mer än 5 % av rösterna

Susanne Rappmann (född 1965)
Kyrkoherde i Mölndals pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Göteborgs stift.

Erik Johansson (född 1972)
Präst, internationell missionssekreterare EFS, Uppsala. Chef för EFS internationella mission, inklusive ansvar för kontakter med samarbetspartners och för EFS utlandsmissionärer

Cristina Grenholm (född 1959)
Kyrkosekreterare, präst, professor och chef för avdelningen för teologi och ekumenik på Kyrkokansliet i Uppsala.

Jonas Eek (född 1970) 
Präst och utgivningschef för Svenska kyrkans bok- och mediebolag Verbum, teologie doktor, bosatt i Göteborg.

Esbjörn Särdquist (född 1966)
Kyrkoherde i Vårgårda pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Skara stift.

Maria Klasson Sundin (född 1961)
Präst, handläggare för ekumenik vid Kyrkokansliet i Uppsala, teologie doktor.

Sven Hillert (född 1959)
Församlingsherde i Gävle Maria församling, teologie doktor, Uppsala stift.

Tidsplan

22 augusti
Nomineringsval

22 augusti
Valresultatet kungörs och överklagandetiden löper i 7 dagar

29 augusti
Valresultatet överlämnas till ansvarsnämnden för biskopar

12 september
Ansvarsnämnden sammanträder och prövar behörigheten hos de valda

11 oktober
Hearing med biskopskandidaterna

18 oktober
Valomgång I

8 november (ev)
Valomgång II