Foto: Ikon

Nomineringsgrupper och Valnämnder

Tillsammans gör vi kyrkovalet!

Nomineringsgrupper

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. Det är grupper eller sammanslutningar som formerats för att delta i kyrkovalet och som du kan lägga din röst på. Det är också möjligt att personrösta - upp till tre personer på en valsedel.

Valnämnd

I alla församlingar eller pastorat måste det finnas en valnämnd. Valnämnden är ansvarig för att kyrkovalet kan genomföras. Detta både med planering och praktiskt under valdagen. Valnämndens ansvar regleras i Kyrkoordningen.  

Valnämnden utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år.