Foto: Merja Heed

Usko, toivo ja unelmat

UTU-projekti – Usko, toivo ja unelmat - kokosi ruotsinsuomalaisia nuoria eri tapahtumiin ja toimintoihin sekä Ruotsissa että Suomessa. Nyt on ilmestynyt kirja, joka kertoo projektista ja sen tuloksista.

På svenska, klicka här

Osallistujat saivat mentorikoulutuksen lisäksi elini­käisen yhteistyö- ja ystäväverkoston kaltaistensa parissa. Kukin nuori mentori toimi projektin aikana yhteistyössä myös seurakunnan työntekijän kanssa. Projektin aikana tuotettiin inspiraatiomateriaalia – toisen ja tulevien sukupolvien näkökulmasta. Projektin aikana oli myös mahdollisuus osallistua lukuisiin ruotsinsuomalaisiin tapahtumiin.