Foto: Merja Heed

Tro, hopp och drömmar

Projektet Tro, hopp och drömmar samlade sverigefinska ungdomar i olika evenemang och verksamheter både i Sverige och i Finland. Nu har kommit ut en bok som berättar om projektet och dess resultat.

På finska, klicka här

Deltagarna fick utöver mentorsutbildningen ett livslångt samarbets- och vänskapsnätverk bland likasinnade. Varje ung mentor samarbetade också med en församlingsarbetare under projektet. Inspirationsmaterial skapades under projektet – med fokus på den andra och följande generationer. Projektet möjliggjorde dessutom deltagande i otaliga sverigefinska arrangemang.