Korsväg 2020 3
Foto: Jessica Segerberg

Tidskriften Korsväg

Korsvägs uppgift är att stimulera teologisk reflektion över kristen tro, kyrkans identitet och kyrkans uppgifter som kristen församling.

Korsväg skickas gratis till anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i församlingar i Göteborgs stift och Karlstads stift. För att få Korsväg ska du som anställd eller förtroendevald vara registrerar som en av dessa två kategorier i Svenska kyrkans register Kyrksam som hanteras av respektive församling/pastorat. Ideella medarbetare och andra intresserade som vill ha Korsväg måste skicka in sina adressuppgifter till stiftskansliet i Göteborg.

Är du intresserade av Korsväg eller har frågor om Korsväg, mejla till goteborg.korsvag@svenskakyrkan.se 

Redaktör för Korsväg

Torgny Lindén

Torgny Lindén

Göteborgs stift

Församlingsstöd, Pressekreterare, Kommunikatör