Biskopens resekåpa.
Foto: Torgny Lindén

Tidsplan för biskopsvalet

Stiftsstyrelsens Personalutskott PU ansvarar för biskopsvalet och har fastställt en tidsplan för valet.

Foto: Torgny Lindén

24 oktober 2016 PU sammanträder

I och med PU:s sammanträde är samliga tidpunkter fastställda gällande nomineringsval, biskopsval, hearing, sista datum för elektorsval samt datum när röstlängd ska anslås.

22 juni 2017 Val av elektorer

Senaste datum för val av elektorer och ersättare för dessa på lokal nivå.

23 juli 2017 Röstlängd upprättas

Röstlängd som visar vilka präster och diakoner som har rösträtt upprättas och anslås på stiftets anslagstavla, 30 dagar före den dag nomineringsvalet sker.

22 augusti 2017 Nomineringsval (Start kl 13.00)

Nomineringsval genomförs. Resultatet anslås på stiftets anslagstavla och överklagandetiden om en vecka påbörjas.

29 augusti 2017 Valresultatet överlämnas till ansvarsnämnden

Resultatet av nomineringsvalet kan överlämnas till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar för prövning av kandidaternas behörighet. 

11 oktober 2017 hearing med kandidater (Heldag)

Hearing med kandidater som fått minst fem procent av rösterna i nomineringsvalet och behörigförklarats av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar.

18 oktober 2017 Biskopsval (kl 09.00-11.00)

Den kandidat som får mer än 50 % av rösterna blir biskop. Om ingen uppnår 50 % går de två kandidater med flest röster vidare till valomgång två. Preliminärt valresultat kungörs.

8 november 2017 ev Biskopsval omgång två (KL 09.00-11.00)

En eventuell andra valomgång genomförs. Preliminärt valresultat kungörs.

28 februari Stavnedläggning

Biskop Per lägger ner staven i en gudstjänst i domkyrkan och avslutar därmed sin tjänst som biskop i Göteborgs stift.

4 mars 2018 Biskopsvigning

Göteborgs stifts nya biskop vigs av ärkebiskopen i Uppsala domkyrka.

10 mars 2018 Välkomnade

Göteborgs stifts nya biskop välkomnas av stiftet i Göteborgs domkyrka.

 

Valhandläggare

Stiftsjurist
Louise Edqvist Lendefors
031-771 30 24

Stiftsjurist
Therese Kogler Bennsten
031-771 30 29

Kommunikatör/Pressekreterare
Torgny Lindén
031-771 30 31