Foto: Magnus Aronson

Sven Hillert

Kandidat 7 av 7. Församlingsherde i Gävle Maria församling, teologie doktor, Uppsala stift.

Födelseår: 1959
Bostadsort: Gävle
Prästvigningsår: 1986
Vigningsstift: Västerås
Nuvarande jobb: Församlingsherde i Gävle Maria och Strömsbro
Fritidsintressen: Skriva böcker och sånger.

Tre frågor som jag brinner mest för

Jordens överlevnad. Att kristen tro bidrar till jordens överlevnad och värnar alla levande varelser. Att vår tro formuleras så att den angår livet och vardagen. Att respekt för allas värde och värdighet blir en självklar del av kyrkans budskap.     

Radikalt öppen. Att kyrkan är radikalt öppen och jämlik och gör samhället mer öppet och rättvist. För kyrkans del bör nattvarden vara utan alkohol och ges även till den som inte är döpt. Kön och sexualitet ska inte hindra någon från att delta eller leda verksamhet i Svenska kyrkan. För Sverige som land borde gränserna öppnas för dem som flyr. Asyl skulle ges åt alla barn som har flytt till Sverige.

Ord och handling. Att församlingens tro syns i ord och handling, i öppna samtal och djärv diakoni. Jesu handlingar visade vem Gud är. Jesu ord gav mod att leva. Så skulle ord och handling höra ihop också för oss.

Detta skulle jag prioritera som biskop i Göteborgs stift

Som biskop i Göteborgs stift skulle jag stödja och uppmuntra vardagsarbetet i församlingarna. Jag vill bidra till att det som sker ”på stiftet” blir till stöd för alla som finns och verkar runt om i stiftet. Kyrkan i Göteborgs stift behövs för integration och flyktingstöd, för miljötänk och rättvisa, för jämlikhet och sexuell mångfald. Med tro och teologi vill jag ge kraft till engagemanget i samhället. Med goda strukturer vill jag sänka trösklar och öppna för nya människor att dela tro och liv.

Svenska kyrkans största framtidsutmaningar?

Den stora framtidsutmaningen är att släppa sig själv med blicken och se sig omkring. Den räddning Jesus talar om förverkligas när vi glömmer vår egen framgång och lever för andra. Det gäller både enskilda människor och kyrkan som gemenskap. När Svenska kyrkan stöder rättvisa, fred och miljö blir den relevant för människor. När struktur och organisation främjar kärlek och liv finns ett hopp för världen och även för kyrkan.

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig: 1 Mos 9:9-10. ”Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande och med alla levande varelser som finns hos er ”
Mitt favoritprogram på radio/TV: Sportextra
En bok eller film jag rekommenderar: Simon och ekarna av Marianne Fredriksson
Om jag har en helt ledig dag: Då vill jag umgås, sjunga, jogga och skriva…