Susanne Rappmann
Foto: Harald Nilsson

Susanne Rappmann

Kyrkoherde i Mölndals pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Göteborgs stift.

Födelseår: 1965
Bostadsort: Lindome
Prästvigningsår: 1992
Vigningsstift: Göteborg
Nuvarande jobb: Kyrkoherde i Mölndals pastorat
Fritidsintressen: Träning i många former, körsång och att upptäcka nya platser

Tre frågor som jag brinner mest för

Jag brinner för eftertänksamma och ärliga samtal. Samtal som förmår hålla flera tankar och frågor i luften och som kan leva med ofärdiga svar. Sådana samtal vill jag delta i, lyssna till och skapa utrymme för. 

Integrationsfrågan är viktig i vår tid. Det är avgörande att vi förmår skapa ett samhälle som håller samman och som står upp för alla människors lika värde. Det är en fråga för oss var och en, men också för oss som kyrka. Hur bidrar vi konkret på olika nivåer i vårt samhälle? 

Som kyrkoherde vill jag bidra till församlingsliv som är står i dialog med lokalsamhället, som präglas av öppenhet och som bejakar människors olikhet. Jag vill främja ett gudstjänstliv där tron får näring och utmanas till handling.

Jag är en person med höga ambitioner, så när glöden hotar att skapa överhettning är jag tacksam för tavlan på mitt arbetsrum där det står: Ingen annan Gud har sår. Den påminner mig om Guds närvaro också i det bristfälliga, och att vi aldrig kan bli något annat än en kyrka på väg.

Detta skulle jag prioritera som biskop i Göteborgs stift

Den första tiden skulle jag ägna mycket tid åt att skapa förtroendefulla relationer med människor inom och utanför Svenska kyrkan.

Jag skulle priorietera församlingsbesök och möten med medlemmar.

Tillsammans med andra skulle jag söka former för att inspirera församlingar till ett rikt gudstjänstliv och en diakoni präglad av det lokala sammanhangets särskilda behov.

Jag skulle prioritera teologisk reflektion som hjälper oss att vara en trovärdig kyrka i ord och handling.

Svenska kyrkans största framtidsutmaningar

Identitetsfrågan. Vi behöver finna en trygghet i att vara en evangelisk-luthersk kyrka med ett tydligt centrum i Kristus. En identitet som gör det möjligt att hantera olikheter inom vår kyrka och att föra konstruktiva samtal med företrädare från andra kyrkor och trosinriktningar.

Vi behöver finna vår plats i det mångkulturella samhället.

Vi behöver skapa en organisatorisk struktur som bidrar till att hålla ihop och göra det möjligt att leva upp till ambitionen att verka i hela Sverige.

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig: ”Sök först hans (Guds) rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också” Matteus 6:33
Mitt favoritprogram på radio/TV: Sommar i P1
En bok eller film jag rekommenderar: Sameblod
Om jag har en helt ledig dag: Äter jag frukost länge, tränar jag något och umgås gärna med vänner och familj.