Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftets organisation

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland.

Grunden i stiftets organisation är församlingarna. Flera församlingar kan tillsammans bilda ett pastorat. Församlingar och pastorat är i sin tur organiserade i kontrakt. I varje kontrakt finns en präst biskopen utsätt till kontraktsprost. Kontraktsprosten har till uppgift att biträda biskopen i biskopens uppdrag och vid visitationer, dvs då biskopen besöker och granskar verksamheten i församlingarna.

Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftet ska också främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och ha tillsyn över förvaltningen. Främjandet sker bland annat genom utbildning och fortbildning till församlingarnas förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare. Till stiftets uppdrag hör också insatser för att främja god arbetsmiljö, särskilt genom kompetensutvecklande stöd åt församlingarna.

Att stimulera att kyrkan deltar i det offentliga samtalet ingår också i stiftets uppgifter. På församlingarnas uppdrag förvaltar Göteborgs stiftskansli kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete. Stiftets ska också vara förberett för att stödja verksamheten under kris och höjd beredskap.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets område och bär namn efter biskopssätet, exempelvis Göteborgs stift. I stiftet är stiftsfullmäktige högsta beslutande organ, som väljs vart fjärde år i kyrkovalet. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som är stiftets verkställande organ. Ordförande i stiftsstyrelsen är biskopen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Därutöver behörighetsprövar domkapitlet präster och diakoner.

Vill du veta mer om hur Svenska kyrkan styrs? Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Stiftets verksamhet regleras i Kyrkoordningen (KO),det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet. Kyrkoordningen beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.