Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftelser - Fonder

Göteborgs stift förvaltar ett antal stiftelser och årligen utdelas medel ur dessa. Ansökan om understöd kan just nu göras från:

Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för prästänkor m.fl.

vilken kan ge ”understöd åt efterlevande maka/make eller barn efter avlidna präster, som vid sin död tillhörde Göteborgs stift”

Stiftelsen fru Ann-Ida Broströms julgåva

ur vilken det ”den 12 december varje år såsom julgåvor utdelas till behövande änkor och barn efter präster”, inom Göteborgs stift.

Du som är efterlevande maka/make eller barn efter avlidna präster, enligt kriterierna ovan, är varmt välkommen att ansöka om bidrag ur dessa stiftelser. Vem som kan få bidrag ur stiftelserna och till vilket belopp prövas utifrån sökandens ekonomiska förhållanden m.m.  

Stiftelsen samfonden för behövande präster inom Göteborgs stift

vilken får användas "i första hand till understöd åt präst som prövades med avseende på församlingens bästa böra avhålla sig från tjänstgöring och i andra hand till understöd åt präst, som på grund av sjukdom eller annan olycklig omständighet varöver han ej kunnat råda, blivit i behov av ekonomiskt stöd.

Läs mer om stiftelserna och hur du ansöker om medel på Göteborgs stifts intranät

Marie-Louise Larsson

Marie-Louise Larsson

Göteborgs stift

Redovisningssekreterare, Ekonomi och HR